Kit digital

Digitalitza el teu

negoci amb el

Kit Digital

Kit digital

Oportunitat de subvencions dins del Programa Kit Digital, suportat per fons del Next Generation (EU) de la Unió Europea, com a part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, destinat a promoure la transformació digital de les empreses. Obtén una subvenció de fins a 12.000€ del Govern espanyol per crear el teu lloc web i manejar les xarxes socials de la teva empresa, a través del beneficiós programa KIT DIGITAL.

 

El programa Kit Digital està enfocat a petites i mitjanes empreses així com a autònoms de tots els sectors, sempre que reuneixin les condicions estipulades pel Govern. Es classifica en tres categories diferenciades:

Segment 1
Petites empreses o microempreses d’entre 0 i 3 empleats i persones en situació d'autoocupació
Import bonus digital
2000€
Segment 2
Petites empreses o microempreses d’entre 3 i 9 empleats
Import bonus digital
6000€
Segment 3
Petites empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats
Import bonus digital
12000€
EXPLORA EL FUTUR DIGITAL
Catàleg de digitalització

Et guiem en l'accés al Programa Kit Digital i t'equipem amb les eines essencials per a tu. Tindràs l'oportunitat de triar una de les solucions o ambdues, propulsant la teva empresa en l'esfera digital amb un lloc web renovat i una administració experta de les xarxes socials.

Producte web

Augmenta la visibilitat de la teva pime en el món digital amb el desenvolupament d'una pàgina web i/o serveis que ofereixin un posicionament fonamental en línia.

Web corporativa
Producte
Web corporativa
2000€
Preu
2000€
Segment 1
0 - 3 empleats
2000€
Segment 2
3 - 9 empleats
2000€
Segment 3
10 - 50 empleats
2000€
Producte web

Registre de domini

Activació i registre d'un domini nou per a la pime beneficiària amb una durada inicial d'un any, sent la pime l'única titular del domini.

 

Hosting

Servei d'allotjament per a la pàgina web creada amb un contracte d'un any com a mínim.

 

Creació de la pàgina web

Desenvolupament d'una estructura web que inclogui almenys tres seccions o pàgines diferents.

 

Disseny responsive

Els llocs web creats es respondran adequadament per a la seva correcta visualització i funcionalitat en diversos dispositius.

 

Accessibilitat web

Activació i registre d'un domini nou per a la pime beneficiària amb una durada inicial d'un any, sent la pime l'única titular del domini.

 

Gestió de continguts autònoma

Activació i registre d'un domini nou per a la pime beneficiària amb una durada inicial d'un any, sent la pime l'única titular del domini.

 

Posicionament digital bàsic

Activació i registre d'un domini nou per a la pime beneficiària amb una durada inicial d'un any, sent la pime l'única titular del domini.

 

SEO bàsic

 

Optimització per a motors de cerca que inclou l'anàlisi de paraules clau i l'optimització SEU On-Page per a dues seccions o pàgines, a més de la indexació i estructuració del contingut.

Botiga online

Desenvolupament d'un espai de comerç electrònic per a la transacció de productes i/o serveis utilitzant plataformes digitals per a facilitar l'intercanvi.

Ecommerce bàsic
PRODUCTE
Ecommerce bàsic
2000€
PREU
2000€
Segment 1
0 - 3 empleats
2000€
Segment 2
3 - 9 empleats
2000€
Segment 3
10 - 50 empleats
2000€
Botiga online

Alta d’E-Commerce i catàleg de productes

Producció d’un catàleg mitjançant l’alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador serà d’almenys 100 referències de productes, tret que la pime no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.

 

SEO bàsic

Activació i registre d'un domini nou per a la pime beneficiària amb una durada inicial d'un any, sent la pime l'única titular del domini.

 

Disseny responsive

L’E-Commerce implementat ha d'estar optimitzat per a funcionar eficaçment en una àmplia gamma de dispositius.

 

Accessibilitat

El disseny ha de complir amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

 

Posicionament bàsic a internet

Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.

 

Optimització SEO

Anàlisi de paraules clau, estudi de competència, SEO On-Page de dues seccions o apartats, organització del contingut i lliurament d'informes trimestrals de seguiment del posicionament.

 

Autogestionable

S’haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les seves pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.

 

Mètodes de pagament

Configuració i integració dels mètodes de pagament.

Gestió de xarxes socials

Impulsar la visibilitat de les empreses subvencionades a través de les plataformes de xarxes socials.

XXSS corporatives
PRODUCTE
XXSS corporatives
2000€
PREU
2000€
Segment 1
0 - 3 empleats
2000€
Segment 2
3 - 9 empleats
2500€
Segment 3
10 - 50 empleats
2500€
Gestió de xarxes socials

Publicació de posts setmanals

Publicació per part de l'agent digitalitzador d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

 

Gestió d’una xarxa social

Administració del perfil/usuari de la pime en, almenys, una xarxa social.

 

Optimització de la xarxa/auditoria mitjà social

Anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment.

 

Pla social media

Definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzin a aquells usuaris que ja ho siguin.

 

Monitoratge de xarxes socials

Monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s'estan complint els objectius marcats en l'estratègia.

Gestió de clients (CRM)

Implementar i perfeccionar processos digitals per a la gestió de vincles comercials amb els clients.

XXSS corporatives
PRODUCTE
XXSS corporatives
2000€
PREU
2000€
Segment 1
0 - 3 empleats
2000€
Segment 2
3 - 9 empleats
2000€
Segment 3
10 - 50 empleat
4000€
Gestió de clients (CRM)

Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits en l'Article 8.2, de la següent forma:

Segment I (10-menys de 50 empleats): 40 hores de parametrització.
Segments II (3-menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim , les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació

Gestió de clients

Emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
 

Gestió de clients potencials (Leads)

Permetre que es puguin donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre la gestió comercial dels mateixos amb l’objectiu de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.

 

Accions o tasques comercials

Oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.

 

Alertes

Visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

 

Gestió documental

Incloure un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.

 

Reporting, planificació i seguiment comercial

Solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Haurà de ser capaç de generar informes per al seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys , dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.

 

Gestió d’oportunitats

Gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

 

Disseny responsive

La interfície de la solució ha de ser responsive, és a dir , ha d’adaptar-se per a ser funcional en tota mena de dispositius.

 

Integració amb diverses plataformes

Disponibilitat de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

Business intelligence

Utilització de les dades corporatives per optimitzar el procés de presa de decisions en l'empresa.

BI bàsic
PRODUCTE
BI bàsic
2000€
PREU
2000€
Segment 1
0 - 3 empleats
1500€
Segment 2
3 - 9 empleats
2000€
Segment 3
10 - 50 empleats
4000€
Business intelligence

Aquesta solució inclou un nombre d'hores de parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits a l'article 8.2, de la manera següent:

Segment I (10-menys de 50 empleats): 70 hores de parametrització.
Segment II (3-menys de 10 empleats): 40 hores de parametrització.
Segment III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

Integració de dades amb altres bases de dades

Accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.

 

Emmagatzematge de dades

Proveir una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari.

 

Creació de panells de dades estructurats i visuals​​​​​​​

Crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.

 

Exportació de dades

Exportació de dades a imatges o documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d'ús comú per als usuaris.

Gestió de processos

Implementar solucions digitals i/o mecàniques per a optimitzar les operacions i la producció dins les empreses subvencionades.

Clockio
PRODUCTE
Clockio
3000€
PREU
3000€
Segment 1
0 - 3 empleats
2000€
Segment 2
3 - 9 empleats
3000€
Segment 3
10 - 50 empleats
6000€
Gestió de processos

Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball

La solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos integrals (horitzontals o verticals).

 

Comptabilitat/finances

Comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.

 

Inventari

Previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.

 

Logística

Gestió de flotes i rutes, entre d'altres.

 

Integració amb diverses plataformes

Disposar d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.

 

Actualitzable

La solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.

 

Facturació

Automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures. Aquestes solucions hauran d'estar adaptades als requisits de l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i a la seva normativa de desplegament.

 

Compres i pagaments

Gestió de comandes de compra i proveïdors.

 

Recursos humans

Gestió dels recursos humans, nòmines, etc.

 

Projectes

Control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.

 

Escalable

La solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis a l'estructura empresarial de la pime.

Compliment: La solució ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable. En especial, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d'acord amb la normativa aplicable.

Es permet a la categoria de solució de gestió de processos, la incorporació de nous mòduls individuals. S'entén per nou mòdul individual aquell que agrupa o suporta un únic subprocés de la cadena de valor de la pime sobre una solució de gestió de processos ja existent. La incorporació del nou mòdul individual no podrà consistir en un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i les funcionalitats de la solució existent. Tampoc no podrà ser una actualització de versions de programari pel proveïdor, és a dir, releases que el proveïdor publiqui sobre una versió de programari, ni upgrades o millora de versions existents.

En cas d'implantar-se un nou mòdul individual, s'haurà de garantir que la solució completa que finalment quedi implantada (existint més els mòduls individuals implantats), compleixi tots els requisits de la categoria de gestió de processos, establerts a les bases, tenint en compte que els mòduls individuals s'hauran d'oferir a preu de mercat.

Presència avançada a Internet

Provisió de funcions i/o serveis dissenyats per millorar la presència en línia del beneficiari, ampliant la seva captació de clients potencials i potenciant l'afluència de visitants al seu entorn digital.

SEO
PRODUCTE
SEO
2000€
PREU
2000€
Segment 1
0 - 3 empleats
2000€
Segment 2
3 - 9 empleats
2000€
Segment 3
10 - 50 empleats
2000€
Presència avançada a Internet

Posicionament bàsic a internet

Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
 

Anàlisi de paraules clau

Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau per tal de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.


Anàlisi de la competència

S'haurà de fer una anàlisi de la competència mensualment per informar les empreses beneficiàries de la seva situació davant dels competidors. 

 

SEO On-Page

La solució haurà d'oferir un servei mínim de dues (2) pàgines o apartats SEO On-Page, optimitzant l'estructura i el contingut intern per millorar la posició natural de la pime en cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.
 

SEO Off-Page

La solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà l'execució d'accions fora de l'entorn del lloc web per millorar-ne el posicionament orgànic.
 

Informes mensuals de seguiment

S'haurà de reportar el resultat de les accions executades per generar consciència de l'evolució i la repercussió de les mateixes en la presència a internet de l'empresa beneficiària.

Marketplace

Gestionar el catàleg de productes dels beneficiaris per contribuir al creixement comercial de la marca, fent un ús eficient dels recursos actuals, seleccionant els canals de venda més efectius i personalitzant els productes segons les demandes del mercat.

Marketplace
PRODUCTE
Marketplace
2000€
PREU
2000€
Segment 1
0 - 3 empleats
2000€
Segment 2
3 - 9 empleats
2000€
Segment 3
10 - 50 empleats
2000€
Marketplace

Estudi previ d’alternatives i alta a la plataforma

Obertura de compte i alta del perfil del Beneficiari, pel seu compte, a, almenys, una (1) plataforma de Marketplace i, almenys, un (1) país.
 

Anàlisi de la competència

Realització duna investigació de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per millorar el procés de presa de decisions i assolir una posició competitiva.


Disseny i definició de l'estratègia de negoci

Generació de l'estratègia de negoci per assolir l'assoliment dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.

 

Producció del catàleg de referències

Anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar, almenys, deu productes alineats amb l'estratègia de negoci, llevat que el Beneficiari no disposi d'aquest número, i en aquest cas pot ser menor.

 

Creació del contingut del listing

Definició de, almenys, deu descripcions del catàleg de referències, llevat que el Beneficiari no disposi d'aquest número, cas en què podrà ser menor.

 

Alta de referències

Càrrega de, almenys, deu referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, a la plataforma, llevat que el Beneficiari no disposi d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.

 

 

L'import de l'ajuda no inclourà el cost associat a la subscripció o l'alta a la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referències donades d'alta a la plataforma.

Avantiam
SOL·LICITA EL TEU KIT DIGITAL
Volem ser el teu agent digitalitzador!

Fem el primer pas amb la teva iniciativa? No importa la naturalesa de la teva oferta de serveis, siguis un treballador independent, una petita o mitjana empresa o un gran corporatiu. Personalitzem cadascuna de les nostres estratègies per ajustar-les a projectes específics i creem un pla a mida per a tu, per això Avantiam es converteix en el soci ideal en aquest entorn digital tan desafiant. Estem entusiasmats per saber més sobre tu i la teva empresa. Comparteix amb nosaltres el teu projecte i estarem encantats de conversar i col·laborar amb tu.

FORMULARI DE CONTACTE
Pregunta’ns qualsevol dubte